tiistai 28. marraskuuta 2017

Padankosken kylätoimikunnan ja -yhdistyksen alkuajan historiaaPälkäneen seudun kansalaisopiston aloitteesta ja koollekutsumana kokoontui Padankosken koululle viisitoista kyläläistä kuuntelemaan opettaja Sakari Malinin selostusta kylätoimikuntien perustamisesta ja kylätoiminnan viriämisestä maassamme.
Tämän seurauksena Padankosken kylätoimikunta perustettiin vuonna 1980 kylän yhteisten asioiden ja toiminnan ylläpitämiseksi. 

Ensimmäiseen kylätoimikuntaan valittiin Aarne Heino, Eebi Lehtonen, Anja Paavola, Jaakko Saarinen, Alli Sarkanen, Markku Seppälä ja Aune Vuorinen. Koollekutsujana ja sihteerinä toimi Anja Paavola.

Kylätoimikunnan järjestämää toimintaa olivat alkuun useat kurssit ja harrastuspiirit. Aiheina oli mm. puutarhanhoito, askartelut, kuntoilu ja kylän tienpientareiden siivous keväisin. Toiminnan keskuksena oli Padankosken vanha kansakoulu. Toimikunta aloitti myös kesäjuhlien pitämisen koululla. Myöhemmin niitä alettiin kutsua Hermanninpäiviksi, kun useana kesänä tapahtuma osui Hermannin nimipäiväksi 12. heinäkuuta.

Kylätoimikunta sai Luopioisten kunnalta luvan pitää koululla erilaisia juhlatilaisuuksia esim. syntymäpäiviä. Koulu toimi myös Kukkiahiihdon ja -pyöräilyn toimipisteenä, vaalien äänestyspaikkana ja osakaskunnan kokouspaikkana. Lisäksi kylän nuoriso järjesti perjantai-iltaisin korona- ja pöytätennispelejä.

Vuonna 1984 kylätoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Aune Vuorinen ja sihteeriksi Anja Paavola. Silloin aloitti toimintansa myös kankaankudontapiiri. Kangaspuut koottiin koulun voimisteluluokkaan. Kyläläiset kävivät kukin vuorollaan kutomassa mattoja, pöytäliinoja ja raanuja. Vuoden 1986 äitienpäivänä järjestettiin piirin näyttely, jolloin muutkin luopioislaiset pääsivät tutustumaan padankoskelaisten kädentaitoihin.Toukokuun 30. päivä vuonna 1985 harvennettiin koulun tontin puustoa. Eebi Lehtonen ja Osmo Vuorinen kaatoivat puut ja muu talkooporukka halkoi ja pinosi ne liiteriin. Koulun lämmitykseen tarvittiin puita.

Vuonna 1990 kylätoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Simo Saarinen, sihteeriksi Anja Paavola ja emännäksi Aune Vuorinen. Toiminta jatkui edellisten vuosien malliin. Uutena toimintana tuli mukaan kesäinen kotimaanmatkailu.

Vuonna 1995 kylätoimikunta valitsi ensimmäisen kerran vuoden Hermannin. Tämän kunnianimen sai omakseen vuoden ajaksi sellainen kyläläinen, joka oli toiminut Padankosken hyväksi. Näihin aikoihin järjestettiin koululla myös joulujuhlia ja toisena pääsiäispäivänä kyläkirkko.

Vuonna 1998 Luopioisten kunta ilmoitti myyvänsä Padankosken vanhan kyläkoulun ja toivoi, että kylätoimikunta siirtäisi tavaransa pois koululta marraskuun loppuun mennessä. Tämä ilmoitus ei tullut kylätoimikunnalle yllätyksenä, koska kunta oli ollut myymässä koulua jo aikaisemminkin.Kyläläiset kokoontuivat 16. marraskuuta 1998 miettimään syntynyttä tilannetta. Mihin toimikunnan vuosien varrella kertynyt omaisuus siirrettäisiin? Samalla Kauneimmat joululaulut-tilaisuus siirrettiin koululta Anja Paavolan kotiin. 25. marraskuuta tavarat siirrettiin talkoovoimin koululta Paavolan vanhaan navettaan. Osan tavaroista kyläläiset ottivat mukaansa väliaikaiseen säilytykseen.

Seuraavana vuonna 1999 kylätoimikunta jatkoi toimintaansa entiseen tapaan. Kokoukset pidettiin vuorollaan kunkin kotona. Hermanninpäivät pidettiin sinä vuonna Koulunrannassa. Se oli paras paikka koulun läheisyydessä, sillä useat entiset oppilaat tulivat juhliin katsomaan vanhaa kouluaan. Kylän onneksi kunta ei myynyt Koulunrantaa, koska olihan kylällä oltava oma uima- ja veneranta.

Samana vuonna alettiin pohtia, löytyisikö jostain kylätoiminnalle uusi kokoontumispaikka. Esa Vuorinen ehdotti huvimajaa uimarannalle, Anja Paavola kertoi Ämmätsän hakeneen EU-rahaa kylätalohankkeelleen.


18. syyskuuta hallitus kokoontui Aune Vuorisen kotona. Siellä päätettiin hakea nopeusrajoitusta kylää halkovalle tielle, liittyä Promoottoreihin ja luetteloida yhdistyksen omaisuus. Nämä päätökset myös toteutuivat. Lokakuun neljäntenä Anja Paavolan luona kyläkokoukseen oli kutsuttu Liisa Häme Padasjoelta kertomaan kyläsuunnitelmasta ja sen teosta. Hän kehotti muuttamaan kylätoimikunnan kyläyhdistykseksi. Tämän valmistelu aloitettiin jo saman vuoden puolella.

Kyläkokouksessa Anja Paavolan luona 15. marraskuuta 1999 valittiin tulevan yhdistyksen hallitukseen henkilöt, jotka alkoivat valmistella yhdistyksen sääntöjä ja rekisteröintiä. Puheenjohtajaksi valittiim Simo Saarinen, varalle Esa Vuorinen, sihteeriksi Kirsi Saarinen, rahastonhoitajaksi Hilkka Vuorinen ja Anja Paavola jäseneksi. 

Padankosken kyläyhdistys perustettiin 7. joulukuuta 1999 ja hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 20. huhtikuuta 2000.

Tammikuun kahdeksantena vuonna 2000 pidettiin tulevaisuusseminaari Simo Saarisen kotona. Paikalle oli saapunut niin kyläläisiä kuin kesäasukkaistakin. Keskustelun johdattelijoina toimivat Liisa Häme Padasjoelta ja Kyläpalvelu-projektin palveluohjaaja Taina Urkko Pälkäneeltä. Suurimmaksi asiaksi seminaarissa nousi kylätalo tai kokoontumispaikka. Lisäksi tehtiin kyläsuunnitelma, jonka kokosi yhteen Tuula Isosuo. Muina asioina olivat uimarannan tie ja kunnostus, ilmoitustaulut, yhteistoiminta kesäasukkaiden kanssa ja EU-projekti.

Kevättalvella 2000 kyläyhdistys aloitti virallisesti toimintansa. Jarmo Paavolalta vuokrattiin aivan Uimarannan vieressä oleva Rantalan kesämökki toimitilaksi. Ensimmäiseksi sinne perustettiin Kesäkahvio, Kylänranta. Siellä pidettiin juhannusjuhlat, joiden tuotolla katettiin mökin vuokra. Hermanninpäivät järjestettiin sinä vuonna kylän uimarannalla, jonka Esa Vuorinen oli raivannut avoimeksi. Siellä Tuula Isosuo kertoi talvella tehdyistä suunnitelmista. Jo samana kesänä Padasjoen kirjastoauto alkoi liikennöidä kylälle yhdistyksen aloitteesta.Vuoden 2001 keväällä alettiin keskustella Koulun kentälle rakennettavasta kotarakennuksesta, koska Rantalan vuokraaminen osoittautui yhdistykselle liian kalliiksi. Osan kyläläisiä mielestä rakentaminen tulisi liian kalliiksi, mutta suuri osa oli rakentamisen kannalla. Päätettiin jatkaa suunnitelmia Promoottorien avustuksella ja hakea hankkeeseen EU-rahaa. Kunta otti myönteisen kannan rakennushankkeeseen. Vastaavaksi hoitajaksi valittiin Esa Vuorinen, joka huolehti tarvittavat paperit, 14 kpl,  Promoottorien Mikko Rissaselle. Lupa-asiat saatiin kuntoon monien koukeroiden jälkeen, koska hanke oli ainutlaatuinen ja monessa mielessä uraa uurtava. Esa Vuorinen joutui käymään niin rakennustarkastajan kuin kunnanjohtajan ja verojohtajankin juttusilla ennen kuin luvat heltisivät. 

EU-avustus myönnettiin vuoden lopulla ja kodan avajaiset vietettiin 6. tammikuuta 2001. Seuraavana kesänä Hermanninpäiville kutsuttiin kaikki hankkeessa mukana olleet ja kota otettiin virallisesti käyttöön. Kodalle vakiintui nimeksi Kotakahvio. Nyt Padankosken kyläyhdistyksellä oli oma paikka, missä voi pitää kokouksia ja juhlia.

Kuvat Kyläyhdistyksen arkistoista, teksti Esa Vuorinen ja Tuomo Kuitunen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti